Icologiq voegt Risk Management toe aan haar product portfolio

Icologiq heeft recent de module Risk Management toegevoegd aan het Icologiq Elements Portfolio. In deze module is voor een opzet gekozen waarbij top down de risicogebieden en feitelijke risico’s binnen deze gebieden worden vastgesteld. Het uitvoeren en vastleggen van de risicogebieden gebeurt bottom up.

Zo wordt risicomanagement een controleerbaar proces, één van de eisen van de nieuwe ISO-norm, en wordt wildgroei voorkomen bij het bepalen van de risicogebieden en feitelijke risico’s. De module werkt met drie niveaus waarbinnen risico’s worden gedetecteerd, beoordeeld, behandeld en na behandeling opnieuw beoordeeld:

  1. Risico Domein
  2. Risico Files
  3. Risico Stappen

Op het eerste niveau worden tussen de 10 en 15 gebieden vastgelegd waarbinnen de organisatie de grootste risico’s loopt. Voorbeelden zijn verzekeringen, finance, reputatie, inkoop etc. Deze domeinen worden door de directie bepaald. Per domein worden (samen met de stakeholders) de feitelijke risico’s die beoordeeld moeten worden, vastgelegd in de zogenaamde Risico Files.

 

Heat maps

De laatste stap is het detailleren van de risico’s in risicostappen. Als dat gedaan is kan de risicobeoordeling starten. Omdat het proces voor ieder type risico gelijk is, kunnen experts uit het middenkader of op de werkvloer snel en adequaat aan de slag. Hun input wordt via de module ter beoordeling voorgelegd aan de eigenaar van de risicofile, die vervolgens de input met de voorgestelde risicoreductie-maatregelen beoordeelt. Via heat maps en views kan de module vrijwel papierloos toegepast worden. Met recht dus een digitaal risicomanagement-systeem.

 

 

De voordelen die deze aanpak oplevert zijn o.a.:

  1. Een gecontroleerde procesmatige aanpak
  2. Integratie met overige modules zoals Continual Improvement, Audit Management en Document Management
  3. Duidelijke scheiding van taken
  4. Uit te voeren verbeteringen kunnen via de Continual Improvement module worden vastgelegd en de opvolging ervan kan worden bewaakt

Wil je meer weten over de mogelijkheden van Risk Management binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende demo.

Meld je aan voor de Icologiq Elements nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de inzet van Icologiq Elements binnen je vakgebied en het digitaliseren van processen.

Aanmelden