Zo harmoniseer je processen

In veel organisaties ontbreekt een eenduidig beleid en uniformiteit in hoe generieke processen in een organisatie ingericht en uitgevoerd worden. Deze situatie is in het verleden ontstaan toen iedere afdeling min of meer zijn eigen oplossingen kon implementeren. De top voelde er destijds niet voor zich te bemoeien met de wijze waarop bijvoorbeeld klachten werden afgehandeld of hoe met risico’s werd omgesprongen: ‘Dat regelen ze in die vestigingen en landen zelf maar.’ Herken je deze situatie?

Nu de schaalgrootte van bedrijven toeneemt en internationale groei steeds belangrijker wordt, zijn belangrijke voordelen te behalen door generieke processen organisatiebreed en internationaal te harmoniseren. Lees verder hoe je dit kunt aanpakken.

Als een organisatie op meerdere locaties actief is, loont het de moeite om te onderzoeken welke processen zich lenen voor een centrale inrichting en procesvoering. Zo zorg je ervoor dat medewerkers, waar ze ook werken, volgens identieke processen werken en de dezelfde ‘taal’ spreken.

Tevens worden in- en externe klanten op een uniforme manier bediend en zijn de KPI’s direct te meten en te vergelijken. Dat levert betrouwbare informatie voor verdere optimalisatie en continue verbetering. Laten we SHE Management als voorbeeld nemen van een proces dat zich uitstekend leent voor zo’n organisatiebrede aanpak.

 

SHE Management

Binnen de SHE-module worden ongevallen, bijna ongevallen, incidenten, bijna incidenten en andere meldingen of events geregistreerd die vanuit de kwaliteit, veiligheid, ARBO en milieu vastgelegd en behandeld moeten worden. Vaak vallen dergelijke meldingen binnen een wettelijk kader, of van toepassing zijnde regelgeving. Daarnaast worden incidenten behandeld om tijdig preventieve maatregelen te nemen en de reputatie van het bedrijf niet op het spel te zetten indien incidenten escaleren.

Je zoekt naar een oplossing die voldoet aan de (digitale) eisen van deze tijd, waarbij iedereen laagdrempelig zijn observaties op een mobiel, tablet of desktop vast kan leggen. Een oplossing waarbij meldingen zo snel mogelijk onder de aandacht worden gebracht van precies de juiste personen binnen de organisatie en tijdig geëscaleerd worden als dat aan de orde is.

Naast SHE Management, lenen alle modules van Icologiq Elements zich voor organisatiebrede inzet, geïntegreerd met de voordelen van het mobiel registreren en raadplegen van informatie. Voor alle modules is standaard content beschikbaar en de Agile aanpak van Icologiq zorgt voor een soepele implementatie en direct resultaat, waar ook ter wereld!

Meld je aan voor de Icologiq Elements nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de inzet van Icologiq Elements binnen je vakgebied en het digitaliseren van processen.

Aanmelden