ISO 9001:2015 als Money Maker

Kwaliteitsmanagement blijft voor veel organisaties een kwestie van improviseren met te veel spreadsheets in het proces. De nieuwe ISO 9001:2015 norm stelt nieuwe eisen aan organisaties, waaraan niet meer kan worden voldaan met de inzet van spreadsheets, zoals:

  • Een procesmatige aanpak
  • Een gestructureerde manier om risico’s te beheersen
  • De zekerheid (proof) dat medewerkers bekwaam en goed opgeleid zijn

Door nieuwe wetgeving zoals bijvoorbeeld recentelijk in Frankrijk de wet Sapin 2 is ingevoerd, ontstaan er verdere eisen die aan organisaties gesteld worden vanuit Europese regelgeving zoals:

  • De nieuwe privacywet die in 2018 van kracht wordt
  • Het voorkomen en signaleren van fraude en corruptie. Niet alleen intern, maar ook bij klanten en leveranciers (!)

Willen organisaties tijdig voldoen aan deze eisen, dan vereist dat een geïntegreerde oplossing en een gestructureerde aanpak van de implementatie.

Icologiq heeft hiervoor de afgelopen 4 jaar een oplossing ontwikkeld. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van meer dan 20 jaar ervaring, de “best practices” uit een groot aantal succesvolle implementaties en een dynamische wereldwijde proeftuin, die ons door het Frans-Amerikaanse zaden bedrijf HM.Clause werd aangeboden.

 

Resultaat

Het resultaat van deze inspanning is Icologiq Elements. Een Suite van 9 geïntegreerde applicaties die het complete speelveld van ISO 9002:2015 afdekt. Recent hebben we de Risk Management module toegevoegd aan Icologiq Elements. Daarnaast ronden we voor het einde van 2017 de ontwikkeling af van de module Training & Competence Management. Het resultaat is een complete QHSE-suite, zie afbeelding.

Complete suite Icologiq Elements

Het is natuurlijk fantastisch als een organisatie kan aantonen dat het voldoet aan de regelgeving en zo torenhoge boetes en claims kan voorkomen en haar reputatie continue beschermt. Maar wat levert het op en hoe zet u een dergelijk kwaliteitsplatform succesvol in werking? Recent gaf Erik Postma, Vice President Quality Management van HM.Clause het volgende antwoord op deze vragen.

“Vier jaar na de start van de implementatie van Icologiq Elements is de jaarlijkse besparing opgelopen tot meerdere miljoenen Euro’s. Een van de voordelen van de geïntegreerde kwaliteitsmanagement aanpak is de implementatie van een wereldwijde klachtenmodule die volledig geïntegreerd werkt met de logistieke bedrijfssoftware van HM.Clause. Deze module stelt ons in staat om dichter bij onze klanten te staan en samen met onze klanten te werken aan oplossingen. Op deze manier kunnen we klanten direct betrekken bij het bedenken van oplossingen, dit leidt tot efficiency en kostenbesparing. Problemen worden opgelost tot tevredenheid van de klant en daaraan worden direct de interne procesverbeteringen gekoppeld, zodat bedrijfsrisico’s steeds beter worden beheerst.”

“Welke inspanning is hiervoor nodig? Dit kan per bedrijf verschillen, maar er moet in ieder geval een kwaliteitsorganisatie zijn die bestaat uit vaste medewerkers, aangevuld met medewerkers die kwaliteit als deeltaak hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lokale kwaliteitsmedewerkers (afdelingen) en veiligheidsmedewerkers die het management assisteren bij het nemen van beslissingen over het continue verbeteren van bedrijfsprocessen”.

Wilt u meer weten over de Icologiq Elements en de ondersteuning van de implementatie van ISO 9001:2015? Neem dan contact met ons op.

Meld je aan voor de Icologiq Elements nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de inzet van Icologiq Elements binnen je vakgebied en het digitaliseren van processen.

Aanmelden